ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ll Welcome to Mooban Sahakorn2 School Website ll คำขวัญ : มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน ประสานสามัคคี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เว็บครูวันดี
 

 

 

4 ธันวาคม 2558

โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์
(e - bidding)

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

26 สิงหาคม 2558

ประกาศโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2
เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2557

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

26 สิงหาคม 2558

ประกาศโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2
เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2556

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 
แบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
แบบฟอร์มใบลา
แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา
คู่มือการต่อใบประกอบวิชาชีพครู โดยคุรุสภา
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หนังสือมอบอำนาจ
แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ

 

งานมุทิตา กษิณาลัย ครูอำเภอแม่ออน
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ออน ได้ร่วมกันจัดงานมุทิตา กษิณาลัย ให้กับครูผู้เกษียณอายุอำเภอแม่ออน ซึ่งมีด้วยกัน 8 ท่าน

ดูรูปเพิ่มเติม

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับเขตพืนที่การศึกษา
วันที่ 25 กันยายน 2559 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 จำนวน 18 รายการ และได้รับรางวันชนะเลิศเพื่อเป็นตัวแทนเข้าไปแข่งขันในระดับภาคเหนือด้วยกัน 3 รายการ

ดูรูปเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.หนองบัวลำภูเขต 2
วันที่ 9 กันยายน 2559
โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสพป.หนองบัวลำภู เขต 2
โดยมีนายพรชัย โพคันโย 
ผอ.สำนักงานเขต สพป.หนองบัวลำภูเขต 2
พร้อมคณะจำนวน 11 คน เข้าศึกษาดูงานภายในโรงเรียน
ดูรูปเพิ่มเติม

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับอำเภอแม่ออน
วันที่ 9 กันยายน 2559
โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
เป็นเจ้าของสถานที่การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
ในระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ออน
และร่วมกันต้อนรับเหล่าผู้เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้เป็นอย่างดี

ดูรูปเพิ่มเติม

โรงเรียนคุณธรรม
วันที่ 2 กันยายน 2559
คณะครูโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ร่วมกันจัดคิดกรรมและเกมต่างๆ ให้กับนักเรียนในโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยให้ผู้เรียนสามารถแยกแยะระหว่างคุณธรรมและจริยธรรมได้

ดูรูปเพิ่มเติม

นำเสนอโรงเรียนดีประจำตำบล
วันที่ 27 สิงหาคม 2559 คณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 เข้าร่วมการแสดงผลงานและจัดนิทรรศการโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล
ณ โรงเรียนบ้านสันกำแพง

ดูรูปเพิ่มเติม

รับการเยี่ยมชมจากผู้ประสานงานครูดีของแผ่นดิน
โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ได้รับการเยี่ยมชมและให้คำปรึกษาจากผู้ประสานงานของจังหวัดในเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน

ดูรูปเพิ่มเติม

รับรางวัลประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับ SCQA
วันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2559 นายสมพงษ์ แสนสำโรง ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม SYMPOSIUM โรงเรียนมาตรฐานสากล และขึ้นรับรางวัลการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลในระดับ SCQA ณ โรงแรมไมด้า จังหวัดนครปฐม

ดูรูปเพิ่มเติม

วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2559

ดูรูปเพิ่มเติม

กิจกรรมบูรณาการค่ายวิชาการ และแสดงผลงาน IS ของนักเรียน
ร่วมกันจัดกิจกรรมบูรณาการค่ายวิชาการ และแสดงผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักเรียน โดยภายในกิจกรรมจะมีการจัดบูทตั้งแสดงผลงานของนักเรียนโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 และจัดแสดงบูทเกี่ยวกับโครงงานขนมไทยชวนชิม ซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนที่ได้ทำกันเอง 
นอกจากนี้คณะครูทุกท่านได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบูรณาการร่วมกันกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฯลฯ

ดูรูปเพิ่มเติม

กิจกรรม อุ๊ยสอนหลาน บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น2559
วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2559 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ร่วมกันจัดกิจกรรม อุ๊ยสอนหลาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้นักเรียนเข้าเรียนตามฐานการเรียนรู้แต่ละฐาน ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด 4 ฐาน ได้แก่ การสานตะกร้าไข่ การทำดอกไม้จากใบเตย การทำบายศรีปากชาม และขนมไทย โดยเน้นให้นักเรียนทุกคนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง

ดูรูปเพิ่มเติม

เดินรณรงค์ประชามติ 2559
วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 
นำโดยนายสมพงษ์ แสนสำโรง ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมการเดินรนณรงค์ร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น
ได้ออกมาใช้สิทธิ์ของตนเองในการออกเสียงประชามติ

ดูรูปเพิ่มเติม

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>
 


 

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน ประสานสามัคคี
 

© 2012 Mooban Sahakorn2 School. All rights reserved.
Support for Firefox and Google Chrome browser.