ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ll Welcome to Mooban Sahakorn2 School Website ll คำขวัญ : มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน ประสานสามัคคี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เว็บครูวันดี 

 

 

 

14 ธันวาคม 2559

ประกาศโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา สอบราคาจ้างการก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว
แบบ สปช.301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว)

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

1 ธันวาคม 2559

ประกาศโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2
เรื่อง โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ มีความประสงค์สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ สปช.301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว)

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 
แบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
แบบฟอร์มใบลา
แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา
คู่มือการต่อใบประกอบวิชาชีพครู โดยคุรุสภา
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หนังสือมอบอำนาจ
แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ

 

ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
วันที่ 2 เมษายน 2560 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 จัดการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยมีนาวาอากาศเอก ชาตินนท์ สท้านไผท ผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธานในพิธีกล่าวที่มาและวัตถุประสงค์ของการมอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 จำนวน 40 เครื่อง จากนั้นจึงเข้าสู่การประชุมผู้ปกครองโดยผอ.สมพงษ์ แสนสำโรง และฝ่ายบริหารสถานศึกษาทั้ง 4 ฝ่าย

ดูรูปเพิ่มเติม

รับมอบคอมพิวเตอร์จำนวน 40 เครื่อง จากกองบิน 41
โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 รับมอบคอมพิวเตอร์จำนวน 40 เครื่อง จากกองบิน 41

ดูรูปเพิ่มเติม

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและอำลาสถาบันประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 31 มีนาคม 2560 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร
และอำลาสถาบันแด่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีนายสมพงษ์ แสนสำโรง ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 เป็นประธานในพิธี

ดูรูปเพิ่มเติม

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>
 


 

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน ประสานสามัคคี
 

© 2012 Mooban Sahakorn2 School. All rights reserved.
Support for Firefox and Google Chrome browser.