Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ll Welcome to Mooban Sahakorn2 School Website ll คำขวัญ : มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน ประสานสามัคคี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เว็บครูวันดี
นางสาวนริศรา ปันอินทร์
หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ เรื่อง โครงสร้างพืช
ห้องเรียนออนไลน์ by ครูนิว
เว็บไซต์ผลงานนักเรียน
อาเซียน 1
อาเซียน 2
อาเซียน 3
วันลอยกระทง
เศรษฐกิจพอเพียง
อาเซียน - ด.ช.ณัฐพงศ์ ธิโสภา
ประเพณีไทย

 

 

 

26 สิงหาคม 2558

ประกาศโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2
เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2557

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

26 สิงหาคม 2558

ประกาศโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2
เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2556

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

24 สิงหาคม 2558

โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง "ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ"
ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ 1 ไปรายงานตัว
ณ โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
ในวันที่ 25 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น .

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

21 สิงหาคม 2558

โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ และให้ผู้มีรายชื่อ
มาสอบประเมินความรู้ความสามารถในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558
ในเวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2
ถ้าไม่มาเข้าสอบถือว่าสละสิทธิ์

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

14 สิงหาคม 2558

โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2
ประกาศรับสมัครตำแหน่ง "ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ"
รับสมัครระหว่างวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2558
ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 
แบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
แบบฟอร์มใบลา
แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา
คู่มือการต่อใบประกอบวิชาชีพครู โดยคุรุสภา
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หนังสือมอบอำนาจ
แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ

 
 นายชูศักดิ์ ทองนาค
ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2

"โรงเรียนของประชาชน"
"เราจะมุ่งมั่นจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคม"

 

วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 20 สิงหาคม 2558 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2
ได้จัดวันวิทยาศาสตร์และร่วมบูรณาการกับวิชาอื่นๆ มีทั้งกิจกรรมและของรางวัลต่างๆมากมาย

ดูรูปเพิ่มเติม

วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ได้จัดพิธีถวายพระพร
แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตร
โดยให้นักเรียนร่วมทำบุญร่วมกันกับคุณแม่ของตนเอง และหลังจากนั้นได้จัดพิธีไหว้แม่
และร่วมรับชมการแสดงชุดต่างๆ
ที่นักเรียนทุกระดับชั้นร่วมกันแสดงให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้รับชม

ดูรูปเพิ่มเติม

ทำบุญตักบาตรประจำวันพระในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี
วันที่ 7 สิงหาคม 2558 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 จัดพิธีทำบุญตักบาตรประจำวันพระ
เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งทางโรงเรียน จะจัดขึ้นเป็นประจำ
ทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย

ดูรูปเพิ่มเติม

ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ได้นำคณะครูและนักเรียน
เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา โดยไปวัดที่อยู่ข้างเคียงกับที่ตั้ง
ของโรงเรียน ซึ่งถวายไปด้วยกันทั้งหมด 12 วัด

ดูรูปเพิ่มเติม

งานกีฬาสพป.ชม.เขต 1 เกมครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 17 มิถุนายน 2558 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ออน
ได้นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมงานกีฬาสพป.ชม.เขต 1 เกมครั้งที่ 2
ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

ดูรูปเพิ่มเติม

พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและพิธีสวนสนาม
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ได้เป็นเจ้าภาพ
การจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและพิธีสวนสนามของลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ
และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมพิธีด้วยกันทั้งสิ้น 5 โรงเรียน
คือร.ร.หมู่บ้านสหกรณ์ 2,ร.ร.วัดห้วยแก้ว,ร.ร.บ้านออนกลาง,ร.ร.บ้านออนหลวย
และร.ร.วัดเปาสามขา

ดูรูปเพิ่มเติม

สรงน้ำพระ ณ วัดถ้ำเมืองออน
วันที่ 29 มิถุนายน 2558 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ได้นำนักเรียนร่วมพิธีสรงน้ำพระ
ณ วัดถ้ำเมืองออน ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

ดูรูปเพิ่มเติม

อบรมสัมนาการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ อำเภอแม่ออน
วันที่ 27 มิถุนายน 2558 ได้มีการจัดอบรมสัมนาและรับฟังความคิดเห็น การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ อำเภอแม่ออน ที่จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และได้รับเกียรติ
จากท่านบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
เป็นประธานในพิธี

ดูรูปเพิ่มเติม

วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 18 มิถุนายน 2558 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2
ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 และได้ทำพิธีบวงสรวง
เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่คณะครูและนักเรียนทุกคน

ดูรูปเพิ่มเติม

ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านปางป๋อ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
วันที่ 17 มิถุนายน 2558ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2
,ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนชัย,ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านออนกลาง และผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา และคณะครูโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2
ได้ร่วมเดินทางมาแสดงความยินดีกับครูอนุวัฒน์ ท่ากระเชียง ที่ได้มาบรรจุในตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านปางป๋อ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
และไปศึกษาดูงานต่อที่โรงเรียนรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบของการจัดการเรียนการสอน BBL
ดูรูปเพิ่มเติม

 
 


 

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน ประสานสามัคคี
 

© 2012 Mooban Sahakorn2 School. All rights reserved.
Support for Firefox and Google Chrome browser.