ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ll Welcome to Mooban Sahakorn2 School Website ll คำขวัญ : มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน ประสานสามัคคี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เว็บครูวันดี
นางสาวนริศรา ปันอินทร์
หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ เรื่อง โครงสร้างพืช
ห้องเรียนออนไลน์ by ครูนิว
เว็บไซต์ผลงานนักเรียน
อาเซียน 1
อาเซียน 2
อาเซียน 3
วันลอยกระทง
เศรษฐกิจพอเพียง
อาเซียน - ด.ช.ณัฐพงศ์ ธิโสภา
ประเพณีไทย

 

 

 

27 พ.ย. 2557

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูธุรการ
โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

21 พ.ย. 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งครูธุรการ
โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

14 พ.ย. 2557

โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 เปิดรับสมัครครูธุรการ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 
แบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
แบบฟอร์มใบลา
แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา
คู่มือการต่อใบประกอบวิชาชีพครู โดยคุรุสภา
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หนังสือมอบอำนาจ
แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ

 
 นายชูศักดิ์ ทองนาค
ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2

"โรงเรียนของประชาชน"
"เราจะมุ่งมั่นจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคม"

 
วันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2558
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบล ได้เชิญคณะครู
และนักเรียนโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีพ.ศ.2558
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

ดูรูปเพิ่มเติม

งานเปิดโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ทางโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ได้จัดงานเปิดโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล มีการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้นและศิษย์เก่า
และจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้มาตรฐานสากล

ดูรูปเพิ่มเติม

ลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันพ่อแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 คณะครูโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2
ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่ในหลวง
เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

ดูรูปเพิ่มเติม
มหกรรมวิชาการและวิชาชีพสู่ประชาคมอาเซียน
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2557 คณะครูและตัวแทนนักเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ได้ร่วมนำเสนอผลงานที่เป็น Best Practice ของโรงเรียน ในมหกรรมวิชาการและวิชาชีพสู่ประชาคมอาเซียน ณ โรงเรียนบ้านสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ดูรูปเพิ่มเติม
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 1
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557 นักเรียนโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ที่เป็นตัวแทนของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ออน ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพและความสามารถทางด้านวิชาการ และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
ดูรูปเพิ่มเติม
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เมือวันที่ 19 สิงหาคม คณะครูโรงเรียนหมู่ี้บ้านสหกรณ์ 2 ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ หอประชุมนานาชาติฯ เชียงใหม่ ดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ การสาธิตกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ และตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรมที่จัดอย่างใหญ่ในครั้งนี้

ดูรูปเพิ่มเติม

การแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียน  ปีการศึกษา 2557  
เมื่อวันที่  15  สิงหาคม 2557 ทีมนักกีฬาโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ได้เป็นตัวแทนเครือข่ายฯ อำเภอแม่ออน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา - กรีฑา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ณ  สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่  ร่วมกับอีก 3 เครือข่าย โดยมี นายสินอาจ ลำพูนพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  เป็นประธานในพิธีเปิด

ดูรูปเพิ่มเติม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 นายชูศักดิ์ ทองนาค คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน และประชาชนในชุมชน ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ โดยภายในงานมีพิธีสงฆ์ และกิจกรรมวันแม่ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรักและกตัญญูต่อแม่

ดูรูปเพิ่มเติม
 
 


 

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน ประสานสามัคคี
 

© 2012 Mooban Sahakorn2 School. All rights reserved.
Support for Firefox and Google Chrome browser.