ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ll Welcome to Mooban Sahakorn2 School Website ll คำขวัญ : มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน ประสานสามัคคี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เว็บครูวันดี
นางสาวนริศรา ปันอินทร์
หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ เรื่อง โครงสร้างพืช
ห้องเรียนออนไลน์ by ครูนิว
เว็บไซต์ผลงานนักเรียน
อาเซียน 1
อาเซียน 2
อาเซียน 3
วันลอยกระทง
เศรษฐกิจพอเพียง
อาเซียน - ด.ช.ณัฐพงศ์ ธิโสภา
ประเพณีไทย

 

 


13 ก.ย. 2557
นำนักเรียนร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ และโรงเรียนพุทธิโสภณ

 
แบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
แบบฟอร์มใบลา
แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา
คู่มือการต่อใบประกอบวิชาชีพครู โดยคุรุสภา
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หนังสือมอบอำนาจ
แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ

 
 นายชูศักดิ์ ทองนาค
ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2

"โรงเรียนของประชาชน"
"เราจะมุ่งมั่นจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคม"

 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 นายชูศักดิ์ ทองนาค คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน และประชาชนในชุมชน ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ โดยภายในงานมีพิธีสงฆ์ และกิจกรรมวันแม่ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรักและกตัญญูต่อแม่ ดูรูปเพิ่มเติม
English Camp to Asean
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2557 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ศูนย์ PEER Center ได้จัดกิจกรรม English Camp to Asean โดยกิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนกล้าแสดงออก และมีทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมแก่นักเรียน เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ดูรูปเพิ่มเติม
MOU ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 นายชูศักดิ์ ทองนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 และ นายประภากร วัชราคม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อส่งมอบเครื่องมือช่างให้ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ณ โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 เพื่อเป็นศูนย์ซ่อมรถ อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าของชุมชน ดูรูปเพิ่มเติม
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอำเภอแม่ออน ประจำปีการศึกษา 2557
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 นายเฉลิมชัย ธนะชัยขันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอำเภอแม่ออน ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นเวทีแสดงความสามารถทางด้านวิชาการของนักเรียน ดูรูปเพิ่มเติม
โครงการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดสำหรับนักเรียน
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด สำหรับนักเรียน ณ สระว่ายน้ำหมู่บ้านสันกำแพงปาร์ควิลล์ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักเรียนะรู้จักช่วยเหลือคนตกน้ำอย่างถูกวิธี ดูรูปเพิ่้มเติม
การแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนอำเภอแม่ออน ประจำปี 2557
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 นายไพรัช ใหม่ชมภู ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์กาารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนอำเภอแม่ออน ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 โดยการแข่งขันได้ดำเนินมาตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยการแข่งขันกีฬาครั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีแก่นักเรียนและคณะครู และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ดูรูปเพิ่มเติม
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 นายชูศักดิ์ ทองนาค ผู้กำกับกองลูกเสือโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 และรองผู้กำกับฯ ได้นำกองลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญ เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายสถาปนากองลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้ลูกเสือได้ทบทวนคำปฏิญาณ สวนสนาม และสร้างความสามัคคี ดูรูปเพิ่มเติม
 
 


 

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน ประสานสามัคคี
 

© 2012 Mooban Sahakorn2 School. All rights reserved.
Support for Firefox and Google Chrome browser.