ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ll Welcome to Mooban Sahakorn2 School Website ll คำขวัญ : มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน ประสานสามัคคี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เว็บครูวันดี
นางสาวนริศรา ปันอินทร์
หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ เรื่อง โครงสร้างพืช
ห้องเรียนออนไลน์ by ครูนิว
เว็บไซต์ผลงานนักเรียน
อาเซียน 1
อาเซียน 2
อาเซียน 3
สถานที่ท่องเที่ยวในเชียงใหม่
วันลอยกระทง
เศรษฐกิจพอเพียง
เชียงใหม่
อาเซียน - ด.ช.ณัฐพงศ์ ธิโสภา
ประเพณีไทย

 

 


21 ก.พ. 56
นักเรียนชั้นป. 3 สอบ NT
28 ก.พ. 56
นักเรียนชั้นป. 5 สอบ LAS
20 - 21 มี.ค. 56
เปิดโลกวิชาการ (Open House)
โดยสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอแม่ออน
 
แบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
แบบฟอร์มใบลา
แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา
คู่มือการต่อใบประกอบวิชาชีพครู โดยคุรุสภา
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หนังสือมอบอำนาจ
แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ

 
 

นายชูศักดิ์ ทองนาค
ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2
"โรงเรียนของประชาชน"


"เราจะมุ่งมั่นจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคม"
 
ทัศนศึกษา ป.5 - 6
เมื่อวันที่ 9 - 13 ก.พ. 2557 ผู้อำนวยการชูศักดิ์ ทองนาค พร้อมคณะครูได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ศึกษาเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ดรีมเวิด์ล ชะอำ พระราชวังบางปะอิน กรุงเก่าอยุธยา ทั้งนี้ทำให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ในสถานที่จริงและได้รับประสบการณ์ตรง ดูรูปเพิ่มเติม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไทย - เกาหลี
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 คุณคิม พร้อมคณะจากประเทศเกาหลี ได้ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไทย - เกาหลี และออกร้านขายเสื้อผ้า แว่นตา และของเล่น เพื่อระดมทุนช่วยเหลือโรงเรียน ทั้งนี้รายได้ทั้งหมดจากการออกให้โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการตามแต่สมควร ดูรูปเพิ่มเติม

วันครู ประจำปี พ.ศ.2557
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันครูอำเภอแม่ออน ณ หอประชุมรวมใจ โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 เพื่อระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูดีเด่นทุกท่าน ดูรูปเพิ่มเติม
วันเด็ก ประจำปี 2557
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 คณะครูโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ได้นำนักเรียนร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสกรณ์ ภายในงานมีการแสดงจากนักเรียน และมีกิจกรรมให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุกกันมากมาย ดูรูปเพิ่มเติม
กิจกรรมวันคริสต์มาส
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 นายชูศักดิ์ ทองนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 พร้อมคณะครูได้ร่วมจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อเป็นการส่งความสุขให้แก่นักเรียนและครูทุกค ดูรูปเพิ่มเติม
ศึกษาดูงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ จังหวัดเพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2556 นายชูศักดิ์ ทองนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ได้นำคณะครูศึกษาดูงาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและวิชาชีพครู และนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดูรูปเพิ่มเติม
 
 


 

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน ประสานสามัคคี
 

© 2012 Mooban Sahakorn2 School. All rights reserved.
Support for Firefox and Google Chrome browser.