Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ll Welcome to Mooban Sahakorn2 School Website ll คำขวัญ : มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน ประสานสามัคคี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เว็บครูวันดี
นางสาวนริศรา ปันอินทร์
หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ เรื่อง โครงสร้างพืช
ห้องเรียนออนไลน์ by ครูนิว
เว็บไซต์ผลงานนักเรียน
อาเซียน 1
อาเซียน 2
อาเซียน 3
วันลอยกระทง
เศรษฐกิจพอเพียง
อาเซียน - ด.ช.ณัฐพงศ์ ธิโสภา
ประเพณีไทย

 

 

 

28 กรกฎาคม 2558

โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2556 - 2557
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Distance Learning Information Technology: DLIT)

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

22 กรกฎาคม 2558

ประกาศคู่มือบริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
ของโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

15 มิ.ย. 2558

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง "ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ"
โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

12 มิ.ย. 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง "ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ"
โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

4 มิ.ย. 2558

โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 เปิดรับสมัคร "ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ" รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 12 มิถุนายน 2558
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 
แบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
แบบฟอร์มใบลา
แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา
คู่มือการต่อใบประกอบวิชาชีพครู โดยคุรุสภา
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หนังสือมอบอำนาจ
แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ

 
 นายชูศักดิ์ ทองนาค
ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2

"โรงเรียนของประชาชน"
"เราจะมุ่งมั่นจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคม"

 

พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและพิธีสวนสนาม
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ได้เป็นเจ้าภาพ
การจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและพิธีสวนสนามของลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ
และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมพิธีด้วยกันทั้งสิ้น 5 โรงเรียน
คือร.ร.หมู่บ้านสหกรณ์ 2,ร.ร.วัดห้วยแก้ว,ร.ร.บ้านออนกลาง,ร.ร.บ้านออนหลวย
และร.ร.วัดเปาสามขา

ดูรูปเพิ่มเติม

สรงน้ำพระ ณ วัดถ้ำเมืองออน
วันที่ 29 มิถุนายน 2558 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ได้นำนักเรียนร่วมพิธีสรงน้ำพระ
ณ วัดถ้ำเมืองออน ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

ดูรูปเพิ่มเติม

อบรมสัมนาการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ อำเภอแม่ออน
วันที่ 27 มิถุนายน 2558 ได้มีการจัดอบรมสัมนาและรับฟังความคิดเห็น การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ อำเภอแม่ออน ที่จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และได้รับเกียรติ
จากท่านบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
เป็นประธานในพิธี

ดูรูปเพิ่มเติม

วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 18 มิถุนายน 2558 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2
ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 และได้ทำพิธีบวงสรวง
เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่คณะครูและนักเรียนทุกคน

ดูรูปเพิ่มเติม

ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านปางป๋อ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
วันที่ 17 มิถุนายน 2558ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2
,ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนชัย,ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านออนกลาง และผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา และคณะครูโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2
ได้ร่วมเดินทางมาแสดงความยินดีกับครูอนุวัฒน์ ท่ากระเชียง ที่ได้มาบรรจุในตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านปางป๋อ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
และไปศึกษาดูงานต่อที่โรงเรียนรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบของการจัดการเรียนการสอน BBL
ดูรูปเพิ่มเติม

ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร
วันที่ 15 - 16มิถุนายน 2558 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2
ได้นำนักเรียนจำนวน 12 คนเข้าร่วมค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร
โดยมีครูธีร์นริศวร์ ปราจันทร์ เป็นผู้นำนักเรียนเข้าร่วม
ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า­ไม้ตามแนวพระราชดำริ จ.เชียงใหม่

ดูรูปเพิ่มเติม

โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ อบจ.เชียงใหม่บริการประชาชน
วันที่ 11 มิถุนายน 2558 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ได้จัดเตรียมสถานที่ให้กับชาวอำเภอแม่ออนทุกท่าน สำหรับโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ อบจ.เชียงใหม่บริการประชาชน โดยได้รับเกียรติจากท่านบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะผู้บริหารและติดตาม มาเยี่ยมเยือนพี่น้องประชาชนชาวอำเภอแม่ออน พร้อมทั้งให้บริการต่างๆนอกสถานที่ เช่นการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมแซมรถมอเตอร์ไซค์ บริการตัดผมและอื่นๆ

ดูรูปเพิ่มเติม

ประเมินคุณภาพศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2
ได้เข้ารับประเมินคุณภาพการศึกษาศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบจากคณะกรรมการ

ดูรูปเพิ่มเติม

โครงการ"ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING)
วันที่ 24 พฤษภาคม 2558 ทางเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ออน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตขึ้นในส่วนของนักเรียนที่อยู่โรงเรียน
ในพื้นที่อำเภอแม่ออนจำนวนทั้งหมด 11 โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนที่ว่ายน้ำไม่เป็น ให้สามารถว่ายน้ำเป็น และเอาตัวรอดจากการประสบเหตุทางน้ำได้

ดูรูปเพิ่มเติม

เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2
เริ่มเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 และขอยินดีต้อนรับนักเรียนทุกๆคน

ดูรูปเพิ่มเติม
 
 


 

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน ประสานสามัคคี
 

© 2012 Mooban Sahakorn2 School. All rights reserved.
Support for Firefox and Google Chrome browser.