ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ll Welcome to Mooban Sahakorn2 School Website ll คำขวัญ : มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน ประสานสามัคคี

 

 

ประวัติโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2
    โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-929076 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2520 ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เขตบริการคือหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ตำบลบ้านสหกรณ์ และมีนักเรียนจากหมู่บ้านนอกเขตบริการเข้ามาเรียน คือ จากหมู่บ้านสหกรณ์หมู่ที่ 1,3,4,7,8 บ้านหนองหอย บ้านแม่ป่าขาง บ้านหัวฝาย บ้านดอน บ้านออนกลางและบ้านออนหลวย จึงทำให้โรงเรียนมีเขตบริการที่กว้างและครอบคลุมประชาชนหลายพื้นที่ในอำเภอแม่ออน

 


พื้นที่โรงเรียน

  
    แปลงที่ 1 เนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา
      แปลงที่ 2 เนื้อที่ - ไร่ 1 งาน 84 ตารางวา
      แปลงที่ 3 เนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 67 ตารางวา
      รวมเนื้อที่ทั้งหมด 22 ไร่ 0 งาน 80 ตารางวา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130934
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010122
รหัส Obec 6 หลัก :
  130934
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หมู่บ้านสหกรณ์ 2
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Moobansahakorn 2
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านสหกรณ์ 2
ตำบล :
  บ้านสหกรณ์
อำเภอ :
  แม่ออน
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50130
โทรศัพท์ :
  053-929076
โทรสาร :
  053929124
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2520
ตราสัญลักษณ์ :
  

 

 

 

มาร์ช โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2


 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

คำร้อง / ทำนอง ครูทิพวัลย์ หลานรักษ์
พวกเราสถาบันหมู่บ้านสหกรณ์ 2 เราพี่น้องรวมใจรักสามัคคี
เป็นสถาบันที่สร้างคนเก่งสร้างคนดี วิชาการดี พร้อมไอซีทีพัฒนาก้าวนำ
พวกเราสถาบันหมู่บ้านสหกรณ์ 2 เราพี่น้องมีคุณธรรมน้อมนำชีวี
การกีฬาเรามีน้ำใจรักสามัคคี เป็นมิตรไมตรีเป็นสถาบันดีของชุมชน
ธงแดงขาวพลิ้วโบกสะบัด เป็นเอกลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจ
ขึ้นชื่อ สถาบันอันยิ่งใหญ่ นามเลื่องลือไกล คือสถาบันหมู่บ้านสหกรณ์ 2

 

 มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน ประสานสามัคคี


 


 
 

© 2010 Mooban Sahakorn2 School. All rights reserved.