ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ll Welcome to Mooban Sahakorn2 School Website ll คำขวัญ : มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน ประสานสามัคคี

 

รางวัลชมเชย โรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ปี พ.ศ.2547
โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ
โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม
โรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา(PEER Centerk)
โรงเรียนนำร่องการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน (Brian Based Learning = BBL)
รางวัลเหรียญทองการสร้างงานนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์(Presentation)  ระดับ ป.4-6 ภาคเหนือ ปีการศึกษา  2551งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 58  ณ จังหวัดลำปาง
รางวัลเหรียญเงิน การสร้างงานนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์(Presentation)  ระดับ ป.4-6 ระดับชาติ ปีการศึกษา  2551 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 58 “งานเก่งสร้างชาติ” ณ อิมแพคเมืองทองธานี
รางวัลเหรียญทองการสร้างงานนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์(Presentation) ระดับ ป.1-3 ,ป.4-6 และการทำหนังสืออิเล็คทรอนิคส์ (E-book) ระดับ ป.1-3 ภาคเหนือ ปีการศึกษา  2552งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 59  ณ จังหวัดนครสวรรค์
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การสร้างงานนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์(Presentation) ระดับป.1-3 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2552 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 59 “ สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล”
ณ อิมแพคเมืองทองธานี
ได้รับการรับรองการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบที่ 3 จากสำนักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) พ.ศ.2554 ระดับการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในการประกวดโครงงานคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2554 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนดีศรีตำบล
ได้รับยกย่องให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) รุ่นที่ 2

รางวัลเหรียญทองแดง การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรม Web Editor ระดับป.4-6 ระดับภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62

รางวัลเหรียญทอง การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรม Web Editor ระดับป.4-6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63

 


ใบรับรองสถานศึกษา


มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน ประสานสามัคคี

 
 
 

 

© 2010 Mooban Sahakorn2 School. All rights reserved.

kk