ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ll Welcome to Mooban Sahakorn2 School Website ll คำขวัญ : มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน ประสานสามัคคี

 

 

เดินรณรงค์ประชามติ 2559
รับตู้เปิดจินตนาการ ณ โรงแรมฮ็อปอินน์ 2559
วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
ถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559
อบรมเกษตร ณ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2559
สรงน้ำพระประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ค่ายภาษาอังกฤษ 2559
พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนลูกเสือและพิธีสวนสนาม 2559
วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2559
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 2559
สรงน้ำพระประจำปีการศึกษา 2559
วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนปลอดเหล้าบุหรี่ 2559
เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559
ตรวจเช็คระบบ Network ภายในโรงเรียน
วันวิสาขบูชา ประจำปี 2559
เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 3 เมย 59
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างจังหวัด 21 - 24 มีค 59
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ 2 มีค 59
เลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558
อบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและประกันคุณภาพภายใน 21 - 22 กพ 59
จุดประกายสมอง สำนึกรักการอ่าน 8 กพ 59

 
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน ประสานสามัคคี


 


 
 

© 2010 Mooban Sahakorn2 School. All rights reserved.