ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ll Welcome to Mooban Sahakorn2 School Website ll คำขวัญ : มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน ประสานสามัคคี

 

 

ประจำปีการศึกษา 2559

นำเสนอโรงเรียนประชารัฐ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2559
ประเมินศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ
ยินดีต้อนรับดร.อุบล เล่นวารี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำรวจข้อมูล
ต้อนรับพล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
นำเสนอโครงการจัดการระบบเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยของโรงเรียน
รับบริจาคพรมจากคุณประภาท วิริยะประจักรกุล
ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่
งานไม้ดอกไม้ประดับ ประจำปีพุทธศักราช 2560
วันครู ประจำปีพุทธศักราช 2560
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2560
เข้าค่ายลูกเสือ 28 - 30 ธันวาคม 2559
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ภาคเหนือ ณ จังหวัดลำปาง
นิทรรศการ 40 ปีโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง
เข้าร่วมงาน "แอ่วเฮือน เยือนผญา"
วันวชิราวุธประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี 22 พฤศจิกายน 2559
ผู้อำนวยการเขตฯ พบปะพูดคุยกับโรงเรียนแม่เหล็ก
เปิดป้ายอาคารเรียนเรียนหลังใหม่ อาคารสปช.105/29
สำรวจเครือข่าย Network ภายในโรงเรียน
วันปิยมหาราชประจำปีพุทธศักราช 2559
ประชุมผู้ปกครองก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2559
งานมุทิตา กษิณาลัย ครูอำเภอแม่ออน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับเขตพืนที่การศึกษา
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.หนองบัวลำภูเขต 2
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับอำเภอแม่ออน
โรงเรียนคุณธรรม
นำเสนอโรงเรียนดีประจำตำบล
รับการเยี่ยมชมจากผู้ประสานงานครูดีของแผ่นดิน
รับรางวัลประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับ SCQA
วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมบูรณาการค่ายวิชาการ และแสดงผลงาน IS ของนักเรียน
เดินรณรงค์ประชามติ 2559
รับตู้เปิดจินตนาการ ณ โรงแรมฮ็อปอินน์ 2559
วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
ถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559
อบรมเกษตร ณ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2559
สรงน้ำพระประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ค่ายภาษาอังกฤษ 2559
พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนลูกเสือและพิธีสวนสนาม 2559
วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2559
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 2559
สรงน้ำพระประจำปีการศึกษา 2559
วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนปลอดเหล้าบุหรี่ 2559
เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559
ตรวจเช็คระบบ Network ภายในโรงเรียน
วันวิสาขบูชา ประจำปี 2559
เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 3 เมย 59
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างจังหวัด 21 - 24 มีค 59
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ 2 มีค 59
เลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558
อบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและประกันคุณภาพภายใน 21 - 22 กพ 59
จุดประกายสมอง สำนึกรักการอ่าน 8 กพ 59

 
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน ประสานสามัคคี


 


 
 

© 2010 Mooban Sahakorn2 School. All rights reserved.